Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Söka forskningsmedel

När du ansöker om medel till forskningsprojekt finns det några saker att tänka på när det handlar om att uppskatta ett projekts kostnader. Hur du ska uppskatta det skiljer sig åt beroende på om projektet planeras att sträcka sig över ett år eller över flera år.

Ansökan

I budget i ansökningar om anslag/bidrag ska följande poster generellt tas med:

  • Lönekostnader där lönekostnaden räknas upp med 3% för varje år
  • Kostnad för sociala avgifter (LKP), 52% av lönekostnaden
  • Driftskostnader (resor, konferenser, litteratur, material, etcetera)
  • Indirekta kostnader/Overhead (OH), se procentsatser nedan. OH-kostnaden beräknas på samtliga direkta kostnader (lönekostnader + sociala kostnader + driftskostnader). Räkna ut total summa och multiplicera sedan summan med OH-procenten nedan för att få fram beloppet för OH/indirekta kostnader.

OH-pålägg 2020

  • Totalt pålägg overhead/indirekta kostnader: 33,00%

Vissa finansiärer vill ha OH-procenten uppdelad på lokaler och indirekta kostnader. Då är procenten följande:

  • Pålägg för lokaler: 4,22%
  • Pålägg för indirekta kostnader: 28,78%

OH-pålägg för kommande år är okänt i nuläget, räkna därför med 35% för varje kommande år vid flerårsansökningar. Vid uppdelad OH-procent, räkna med följande:

  • Pålägg för lokaler: 6%
  • Pålägg för indirekta kostnader: 29%