Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det finns vissa saker som du som handledare för en doktorand bör känna till.

Individuell studieplan

Varje år ska en individuell studieplan upprättas för en doktorand. Den ska bland annat innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, samt en plan över handledning, institutionstjänstgöring och studiefinansiering. 

Skapa eller uppdatera en individuell studieplan

Mer information om individuell studieplan

Diskussion om förväntningar

Förutom individuell studieplan har det även utarbetats ett diskussionsunderlag som du och doktoranden kan utgå ifrån för att prata om förväntningar.  

Diskussionsunderlag för diskussion om förväntningar

Seminarium och disputation

Det finns tre formella hållpunkter som är tänkta att vara till hjälp för doktoranden i de olika faserna i sitt avhandlingsarbete, manuskonferens, grönsläsning och disputation. Vi har arbetat fram riktlinjer/lathund så att du som handledare vet vad du bör tänka på. 

Riktlinjer och lathund

Extramurala doktorander

Handledarkollegiet har arbetat fram riktlinjer för antagning av och villkor för extramurala doktorander vid vår institution. 

Riktlinjer för extramurala doktorander