Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyanställd som doktorand

Här har vi samlat länkar och information som gäller doktoranden som nyanställd medarbetare.

Snabblänkar till sidans innehåll:


Bra att känna till innan din anställning som doktorand börjar:


Introteam

Under din första termin omhändertas du och dina nya doktorandkollegor av ett introduktionsteam med vilka du har regelbundna sammankomster. Träffarna med introduktionsteamet syftar till att bekanta dig med institutionen, hjälpa dig att knyta kontakter med andra anställda, ge dig en överblick över forskarutbildningen och tillhandahålla ett forum för att börja diskutera ditt avhandlingsämne. Introduktionsteamet består av studierektor för forskarutbildningen samt en relativt nydisputerad medarbetare. Du träffar även biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen, studierektor för grundutbildningen, ekonomer, våra skyddsombud och andra. 


Doktorandrådet

Vid institutionen finns ett doktorandråd som är en sammanslutning för att tillvarata doktorandernas intressen på institutionen. Doktorandrådet träffas ungefär en gång i månaden och har en ordförande samt en vice ordförande. I doktorandrådet kan du ta upp frågor och problem du möter i ditt arbete som doktorand och som du har svårt att hantera på egen hand. Ordförande och vice ordförande är också kontaktpersoner för studierektor för forskarutbildningen och för biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen. Kontaktuppgifter till doktorandrådet fås från biträdande prefekt eller studierektor.


Internationalisering

Institutionen uppmuntrar deltagande i internationella (och nationella) konferenser liksom vistelser i andra forsknings- och utbildningsmiljöer. Du förväntas i första hand söka externa medel för deltagande i konferenser, för doktorandkurser på annan ort och för vistelser i andra miljöer. Om du inte får medel på detta sätt, eller inte tillräckligt med medel, kan du ansöka om medel hos prefekten. Vid konferensdeltagande förväntas i så fall i normalfallet framläggande av eget paper. Längre vistelser i utländsk miljö måste finansieras med externa medel.


Projektdoktorand

Att vara projektdoktorand innebär att du är finansierad av externa forskningsmedel som en forskare på institutionen erhållit. Du är anställd av institutionen och inte direkt av projektet. Det finns utarbetade riktlinjer för att du i normalfallet har likvärdiga villkor och förutsättningar som de doktorander som är så kallat fakultetsfinansierade. Det innebär att du i normalfallet bör göra upp till 20% av din tjänst som institutionstjänstgöring (undervisning eller motsvarande), vilket berättigar till förlängning på din doktorandtjänst. Det arbete som berättigar till förlängning får inte vara en direkt del av avhandlingsarbetet och skall ha finansierats av institutionen. Beslut om förlängning på andra grunder fattas av dekanus. Syftet med dessa regler är att alla doktorander ska ges lika möjlighet att meritera sig inom forskarutbildningen.

Det arbete du som projektdoktorand utför för projektet bör alltid vara avhandlingsrelevant, även om detta kan innebära uppdrag som inte direkt tillgodoräknas i avhandlingen (exempelvis extern kommunikation). Administrativa uppgifter som kan skötas av en projektassistent skall inte du som projektdoktorand utföra. Vid kollision mellan dina åtaganden så har kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen prioritet framför projektaktiviteter. För att undvika alltför tung arbetsbörda bör du innan du åtar dig projektarbete som inte är en direkt del av avhandlingsarbetet konsultera handledare, biträdande handledare och (om detta är en annan person) projektledare. Samma princip gäller även fakultetsdoktorander. 

När din tjänst som doktorand börjar ska du som projektfinansierad doktorand få tillgång till minst samma summa pengar att disponera som en fakultetsfinansierad doktorand.

Är du projektledare och ska anställa en projektdoktorand? 

Läs mer om vad som gäller på sidan "Anställa projektdoktorand"

Har du frågor om din anställning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din utbildning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58