Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Världsarvets politik

2017-2020 Finansieras av Vetenskapsrådet

På grund av dess tvetydighet vad gäller att både vidhålla mänsklighetens odelbarhet och att styrka rådande hierarkier är UNESCO:s världsarv skådeplatser för omtvistade internationella politiska processer.

I världsarvssammanhang mobiliseras oförenliga politiska dagordningar och såväl specifika som potentiella världsarv används strategiskt i politiska syften. Världsarvspraktiker som arena för politik aktualiseras särskilt i konflikter mellan stater och ursprungs- eller minoritetsbefolkningar samt i väpnade etniska konflikter, vilket illustreras av hur världsarv återkommande militariseras vid etnisk rensning och i strävanden att underminera rivalers identitetsanspråk.

Att disponera och administrera ett världsarv är kulturellt legitimerande, vilket bland annat innebär att ursprungsbefolkningar som effektivt kan hävda äganderätt till ett världsarv stärker anspråk på autonomi och grupprättigheter. Stater, å andra sidan, tillåts framhålla världsarv som erkännanden av att bedriva inkluderande och således modern och upplyst kulturarvspolitik, samtidigt som minoritetsgruppers rättigheter undermineras när arv blir nationella.

Projektet identifierar tre spänningar som karakteriserar global modernitet och undersöker hur dessa förklarar världsarvspolitikens nuvarande utformning. De huvudsakliga syftena är att dels fastställa hur världsarv verkställs som en lösning på en rad globala problem, dels undersöka vad vi kan dra för lärdomar om hur globala konflikter kan motverkas.