Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering?

Mellan kontroll och tillit – hur idéer om sociala investeringar blir praktisk handling

Finansieras av Forte

Projektets syfte är att analysera förutsättningar för kommuner att använda sociala investeringar - som institutionellt instrument, organisatoriska tekniker eller praktiska verktyg - för att förena ideal av tillit och samverkan med kontroll och effektivitet. Vår studie utgår ifrån frågor om hur man i praktiken hanterar motstridiga spänningarna mellan, å ena sidan behovet av förutsägbarhet, stabilitet och långsiktiga lösningar och å andra sidan strävan efter tillit för professionellas kunskap, innovationskapacitet samt organisatorisk flexibilitet.

Forskare inom projektet

Dalia Mukhtar-Landgren
Forskare
E-post: Dalia [dot] Mukhtar-Landgren [at] svet [dot] lu [dot] se

Patrik Hall
Projektledare
E-post: patrik [dot] hall [at] mah [dot] se

Mats Fred
Post-doc
E-post: mats [dot] fred [at] mah [dot] se

Kettil Nordesjö
Post-doc
E-post: kettil [dot] nordesjo [at] mah [dot] se