Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering?

Mellan kontroll och tillit – hur idéer om sociala investeringar blir praktisk handling

Finansieras av Forte

Projektets syfte är att analysera förutsättningar för kommuner att använda sociala investeringar - som institutionellt instrument, organisatoriska tekniker eller praktiska verktyg - för att förena ideal av tillit och samverkan med kontroll och effektivitet. Vår studie utgår ifrån frågor om hur man i praktiken hanterar motstridiga spänningarna mellan, å ena sidan behovet av förutsägbarhet, stabilitet och långsiktiga lösningar och å andra sidan strävan efter tillit för professionellas kunskap, innovationskapacitet samt organisatorisk flexibilitet.

Forskare inom projektet

Dalia Mukhtar-Landgren
Forskare
E-post: Dalia [dot] Mukhtar-Landgren [at] svet [dot] lu [dot] se

Patrik Hall
Projektledare
E-post: patrik [dot] hall [at] mah [dot] se

Mats Fred
Post-doc
E-post: mats [dot] fred [at] mah [dot] se

Kettil Nordesjö
Post-doc
E-post: kettil [dot] nordesjo [at] mah [dot] se