Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pushing the boundaries of peace research

Reconceptualizing and measuring agonistic peace (PUSHPEACE)

PUSHPEACE är ett forskningsprogram vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Det finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och en del av finansieringssatsningen Swedish Foundations’ Starting Grant. Programmet leds av docent Lisa Strömbom.

PUSHPEACE är ett forskningsprogram med det överordnade målet att hitta nya sätt att begreppsliggöra och bygga fred för att identifiera hur man skall kunna möjliggöra skapandet av hållbar fred. Begresppsutvecklingen görs med hjälp av tre djuplodande fallstudier av fredsprocesserna i Colombia, Israel/Palestina och Nordirland. Ett större urval av svårlösta konflikter analyseras senare för att validera resultaten från fallstudierna.

Projektet identifierar och åtgärdar brister i nutida teorier om fredsbyggnande genom att hävda att fredsavtals hållbarhet beror på huruvida långvariga våldsamma konflikter kan omvandlas till inkluderande och pluralistiska möten där konflikter inte avslutas men omvandlas till konstruktiva interaktioner med dialog mellan samhällets parter.

Projketet skapar ett analytiskt ramverk för att kunna studera inklusion och dialog inom samhällets institutioner samt identitetsförändring på flera olika samhälleliga nivåer.

Projektets huvudbegrepp är agonistisk fred och studien syftar till att svara på följande forskningsfrågor:

 • I vilken utsträckning har processer för erkännande och institutionell inkludering i de colombianska, israelisk/palestinska och nordirländska fredsprocesserna bidragit till att skapa agonistisk fred i respektive samhälle?
 • Vilka är möjliggörande och/eller hämmande omstädigheter för skapandet av agonistisk fred i fredsprocesserna i Colombia, Israel-Palestina och Nordirland?
 • I vilken utsträckning är de resultat gällande agonistisk fred i Colombia, Israel/Palestina och Nordirland giltiga även för den bredare kategorin svårlöst konflikt?

Projektbeskrivning (pdf, 67 kB, new window)

Forskare i projektet

 • Lisa Strömbom, docent, projektledare
  E-post: lisa [dot] strombom [at] svet [dot] lu [dot] se
   
 • Isabel Bramsen, Biträdande universitetslektor
  E-post: isabel [dot] bramsen [at] svet [dot] lu [dot] se
   
 • Gustav Agneman, Post Doc
  E-post: gustav [dot] agneman [at] svet [dot] lu [dot] se
   
 • Anne Lene Stein, doktorand
  E-post: anne_lene [dot] stein [at] svet [dot] lu [dot] se
   
 • Maria Del Mar Morales Burkle, Research Assistant
  E-mail: 
  maria_del_mar [dot] morales_burkle [at] svet [dot] lu [dot] se