Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Polisen, skolan och sjukvården i historiskt och jämförande perspektiv

Polisen, skolan och sjukvården i historiskt och jämförande perspektiv är en jämförande studie av politiska konflikter angående polisväsendets, skolväsendets och sjukvårdsväsendets framväxt mellan 1800-talets mitt och andra världskrigets början. Dessa nya offentliga verksamheter var föremål för bittra strider mellan liberaler, katoliker, konservativa, socialister och fascister – strider som samhällsforskare inte så ofta talar om idag, men som var helt avgörande för den moderna statens utveckling.

Projektets syfte är att förklara varför polisen, skolan och sjukvården byggdes upp på olika sätt i olika länder och att analysera de långsiktiga politiska konsekvenserna av polisväsendets, skolväsendets och sjukvårdsväsendets framväxt. Metodmässigt bygger projektet på en kombination av statistiska analyser av data från många olika länder och fallstudier av särskilt intressanta länder, processer och händelser.

Projektet kommer att visa varför vissa länder centraliserade polisväsendet, skolväsendet och sjukvårdsväsendet, medan andra länder valde decentraliserade styrningsmodeller. Det kommer också att visa varför kyrkan spelade en central roll i vissa länder men inte i andra och varför privata skolor och vårdinrättningar finansierades med offentliga medel i vissa länder men inte i andra. Projektet kommer därutöver att visa hur framväxten av nya professioner – såsom poliser, lärare, läkare och barnmorskor – påverkade det politiska skeendet. Slutligen kommer projektet att beskriva de långsiktiga konsekvenserna av de reformer som skedde på polisväsendets, skolväsendets och sjukvårdens område under 1800-talet och i början av 1900-talet för de moderna partisystemens och de moderna välfärdsstaternas framväxt.

Dessa problem är inte bara av akademiskt och historiskt intresse. De politiska partierna är alltjämt oeniga om hur polisen, skolan och sjukvården skall organiseras och styras. Bör skolan förstatligas? Bör religiösa organisationer få driva skolor? Bör vissa av polisens funktioner överlåtas till privata vaktbolag? De frågor vi ställer idag har mycket gemensamt med de frågor människor ställde när det moderna polisväsendet, det moderna skolväsendet och den moderna sjukvården växte fram under 1800-talet och i början av 1900-talet. Projektet Polisen, skolan och sjukvården i historiskt och jämförande perspektiv hjälper oss att förstå några av de viktigaste politiska konflikterna i vår egen tid.

Forskare inom projektet

Johannes Lindvall
E-post: johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se