Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya roller i en hotfull värld? Hur liberala småstaters utrikespolitik förändras i en ny säkerhetsmiljö

Liberala småstater i en fientlig värld

Finansieras av Riksbankens jubileumsfond, under perioden 2020-2023.

När den internationella politiken präglas av en tilltagande nivå av konfrontation och ett ifrågasättande av den liberala världsordningen ställs liberala småstater inför en utmaning att balansera sina normativa liberala ideal mot behovet av militär säkerhet. Detta är en utmaning som kan leda till rollkonflikter.

I det här projektet fokuserar vi på rollkonflikter i de fem nordiska staterna, stater vi betraktar som typiska liberala småstater utmanade av de pågående förändringarna i den internationella ordningen.

Vi närmar oss de potentiella rollkonflikterna på två olika sätt. För det första beskriver vi hur de utrikespolitiska rollerna har utvecklats i en ny säkerhetspolitisk miljö under det senaste decenniet. För det andra förklarar vi hur de nordiska staterna balanserar mellan olika, och potentiellt oförenliga roller, både i relation till övergripande systemförändring och inhemsk opposition.

Vi söker att uppnå dessa syften genom elitintervjuer, dokumentanalys av utrikespolitiska deklarationer och linjetal av framträdande politiker. För att nå det andra syftet använder vi oss mer specifikt av processpårning för att kunna förklara om och när ifrågasättandet av en roll också har lett till rollförändring. Genom dessa steg kan vi nå ny och viktig kunskap om hur systemförändringar i den internationella ordningen utmanar staters existerande utrikespolitiska roller och nödvändiggör en omvärdering av rollernas positioner och ytterst av de nordiska ländernas hela utrikespolitik. 

Forskare i projektet

 • Douglas Brommesson, Docent
  (Projektledare) 
  Statsvetenskapliga institutionen
  Lunds universitet
   
 • Ann-Marie Ekengren, Professor
  Statsvetenskapliga institutionen
  Göteborgs universitet
   
 • Anna Michalski, Docent
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet

Publikationer