Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Legitimering av FN:s nya hållbara utvecklingsmål

En jämförande studie av Ghana och Tanzania

Projektet löper från 2016 till 2019 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektets syfte är att studera legitimering av globala politiska målsättningar på nationell nivå. Förenta Nationernas (FN:s) nya hållbara utvecklingsmål kommer att utgöra riktlinjer för utvecklingspolitik fram till år 2030. För att förankra de nya målen på bred front har FN genomfört konsultationer där representanter från internationella organisationer, stater, civilsamhället och näringslivet samt enskilda medborgare deltagit. Efter godkännandet av de nya målen inleds en ny fas då FN:s medlemsländer ska införliva målen nationellt och lokalt. Huruvida målen då uppfattas som legitima kommer att avgöra möjligheterna för deras förverkligande.

Projektet syftar till att besvara frågan: hur legitimeras globalt utformad utvecklingspolicy när den ska förverkligas på nationell nivå? Vårt teoretiska bidrag handlar främst om att utveckla ett ramverk för att studera olika strategier som aktörer använder sig av för att söka eller för att ifrågasätta legitimitet, det vi kallar legitimering respektive delegitimering. Teoriutvecklingen gäller också grunderna för legitimitet, exempelvis grad av delaktighet i beslutsprocessen, innehållet i den föreslagna politiken, inslaget av expertkunskap eller effektiv problemlösning.

Vårt empiriska bidrag är en jämförande fallstudie av Ghana och Tanzania. Länderna har haft omfattande FN-ledda konsultationer men Ghana uppvisar en högre ekonomisk utvecklingsnivå än Tanzania. Dessutom anses Ghanas demokrati vara mer konsoliderad än Tanzanias. Dessa faktorer tror vi påverkar legitimeringsprocesserna i respektive land.