Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LegGov - Globala institutioners legitimitet

källor, strategier och konsekvenser
LegGov är ett sexårigt forskningsprogram med deltagare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds och Stockholms universitet samt Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och pågår 2016-2021.

Legitimiteten hos globala politiska institutioner har utvecklats till en central fråga i världspolitiken. Medan legitimitet krävs för att globala institutioner framgångsrikt ska kunna bekämpa problem, tyder utvecklingen sedan 1990-talet på att dessa institutioner i ökad utsträckning ifrågasätts. Syftet med detta forskningsprogram är att undersöka legitimitetens dynamik i globala institutioner: varför, hur och med vilka konsekvenser vinner, upprätthåller och förlorar globala politiska institutioner sin legitimitet?

Tre teman och nytt på tre sätt

Programmet fokuserar på tre teman: källor till legitimitet, legitimerings- och delegitimeringsstrategier, och konsekvenser av legitimitet. Programmet är nydanande i tre bemärkelser.

  1. Medan existerande forskning om legitimitet företrädesvis har varit normativ, utvecklar programmet en sociologisk ansats med fokus på aktörers uppfattningar om legitimitet.
  2. Programmet undersöker legitimitetsuppfattningar hos en bred uppsättning samhällsaktörer, istället för den traditionella fokuseringen på stater.
  3. Programmet har en ambitiös och nydanande komparativ ansats, som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder, medan existerande forskning främst består av enskilda fallstudier.

 

Läs mer om relaterade projekt, publikationer och events på projektets webbplats statsvet.su.se/leggov

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Deltagare från vår institution är

Huvudsamordnare: Jonas Tallberg, professor
E-post: jonas [dot] tallberg [at] statsvet [dot] su [dot] se
Tel: +46-8-163068

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten