Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Innebär styrning genom samverkan en mer aktiv och politikskapande roll för tjänstemännen?

Samverkan inom offentlig förvaltning ses ofta som nödvändig för att lösa svåra problem som politik och förvaltning ställs inför.
Ett forskningsprojekt finansierat av vetenskapsrådet, 2011-2016. Projektet leds av docent Patrik Hall.

Människor runt ett avlångt bord syns genom ett runt fönster.

Empiriskt studeras: utvecklingsprojekt; stadsutveckling; regional utveckling; ungdomar i riskzonen; etik i statlig förvaltning.

Det finns flera utmaningar med själva samverkan som arbetsform. För det första kan det vara svårt att styra samverkan organisatoriskt. För det andra kan omfattande samverkansaktiviteter leda till en ökad autonomi och nya uppgifter för tjänstemännen där de övertar de valda politikernas politikskapande roll.

Dessa faktorer kan i sin tur leda till att den traditionella demokratiska legitimiteten - att det finns en tydlig ansvarskedja för politiska beslut som ytterst leder tillbaka till ansvariga politiker - sätts ur spel.

 

 

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Publikationer och ett urval av konferensbidrag inom projektet.

Forssell, Fred, Hall (2013) Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser: en studie av Malmö stads projektverksamheter. Scandinavian Journal of Public Administration. 17 (2) p.13-35.

Chaib, Josef (2014) Looking over the shoulder of civil servants. How to study collaboration in practice. Conference paper, IPA (International Conference in Interpretive Policy Analysis).

Fred (2014) Porous organizing Making sense of projectification in Swedish municipalities. Conference paper: Making Project Critical workshop in Stockholm January 2014.

Hall, Patrik, (2014) ”Capturing society in the net of government? A study of Swedish innovation policy”, conference paper, EGPA (European Group for Public Administration).

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten