Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fredens natur – Samspelet mellan fredsbyggande och miljöskydd efter konflikter

Projektet finansieras av Formas.

Detta projekt syftar till att systematiskt analysera hur fredsbyggande processer och miljöskydd påverkar varandra efter en intern väpnad konflikt. Trots sina allvarliga konsekvenser för fred, miljön och lokalsamhällets försörjning har detta samspel sällan undersökts. 

Vi vill därför göra två fallstudier, i Colombia och Uganda, där vi undersöker detta utifrån fem frågeställningar:

 • I vilken utsträckning är miljöhänsyn integrerad eller förbisedd i den fredsbyggande processen?
 • Vilka faktorer kan förklara denna utsträckning?
 • Vilka konsekvenser har processen medfört för ekosystem och naturresurser?
 • Vilka konsekvenser har processen medfört för lokalbefolkningens försörjning?
 • Hur har dessa konsekvenser i sin tur påverkat möjligheten till hållbar fred?

Utifrån svaren utvecklar vi rekommendationer för hur man bättre kan skydda miljön och lokalsamhällens försörjningsmöjligheter inom fredsbyggande processer.

Läs mer om projektet på natureofpeace.blogg.lu.se

Forskare inom projektet

 • Fariborz Zelli, docent
  E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se
   
 • Torsten Krause, Lunds universitet, LUCSUS
   
 • Josepha Wessels
   
 • Maria Andrea Nardi
   
 • Micael Runnström, Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
   
 • Britta Sjöstedt, Lunds universitet, Juridiska institutionen
   
 • Alejandro Fuentes, Raoul Wallenberg Institute, Lund
   
 • Sandra Valencia, Chalmers Göteborg