Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förverkligandet av FN:s hållbara utvecklingsmål 2015-2030

Vems ansvar?
Projektet löper från 2016 till 2019 och finansieras av Formas.

Förenta Nationernas nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) utgör en bred global överenskommelse som medlemsländerna ska fullfölja år 2015 till 2030. I projektet studerar vi ansvaret för att målen uppfylls utifrån en systematisk kombination av är-, bör-, och kan-frågor om ansvar. Projektet utvecklar en ny forskningsdesign baserad på tre moduler uppbyggda kring empirisk, normativ och konstruktiv teori och analys. Den empiriska analysen utgörs av en komparativ studie av hur policies kring ansvar för hållbarhetsmålen utvecklas i Sverige och Tanzania. Dessa länder representerar ytterligheter på en skala från låginkomstländer till höginkomstländer och belyser hur ekonomiska, politiska och historiska skillnader formar förutsättningar och gränser för ansvarstagande.

Studiet av de två länderna baseras på intervjuer, policymaterial, politiska debatter och politisk-institutionell utveckling. Genom en syntes av den empiriska och den normativa analysmodulen får projektet ett underlag att bidra med en uppsättning konstruktiva policyförslag. Dessa förslag rör hur ansvaret för hållbarhetsmålen bäst kan fördelas mellan olika aktörer, institutioner och samhällssfärer i respektive land och i ett bredare globalt perspektiv. I ljuset av knappa resurser och svåra politiska prioriteringar bidrar projektet med kunskap om ansvarets förutsättningar, innehåll och gränser. Sådan kunskap gynnar förverkligandet av hållbarhetsmålen utan att driva en specifik aktörs intressen. 

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Projektledare: Magdalena Bexell

Projektmedarbetare: Kristina Jönsson

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten