Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förklaringar till radikalisering och politiskt våld

studerar de psykologiska mekanismerna som leder till att en individ blir radikaliserad

Detta projekt syftar till att studera de psykologiska mekanismerna som leder till att en individ blir radikaliserad.

Vi undersöker radikaliseringsprocessen och benägenheten att gå med i radikala grupper och använda politiskt våld genom korsbefruktningen av statsvetenskap och psykologi. Vi strävar efter att etablera en kausal mekanism mellan social marginalisering och acceptansen av mer radikala attityder och beteenden i en experimentell miljö och validerar resultaten genom att använda en textanalys av diskussioner i radikala onlineforum.

Genom att använda flera olika typer av metoder kan vi bättre förstå radikaliseringsprocessen, och vi kan hitta förklaringar till radikalisering som är både generaliserbara och ger oss en fördjupad förståelse för denna process. Projektet analyserar dessutom polariseringsprocesser i samhället, där uppfattningen av ’hot’ kan påverka individers attityder gentemot till exempel invandring och deras vilja att stödja höger-populistiska alternativ. Projektet analyserar polariseringsprocesser genom att använda enkätundersökningar och enkätexperiment. Projektet har hög samhällelig relevans för den pågående debatten om populism, radikalisering och politiskt våld, och ger en djupare förståelse för de förhållanden under vilka individer blir radikaliserade och under vilka förhållanden konflikter mellan grupper ökar.

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Projektledare: Hanna Bäck

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten