Digital diplomati i en turbulent omvärld

Påverkan av digital medier på diplomatins normer och praktik

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse

Forskargruppen är tvärvetenskapligt specialiserad i strategisk kommunikation, statsvetenskap, freds och konfliktstudier, visuell politik samt internationella relationer. Projektets övergripande ambitionen är att på ett systematiskt sätt studera hur digitala medier påverkar diplomatin som institution och dess praktik. Även om det skett stora transformativa förändringar inom diplomatin på senare år finns det ännu relativt få akademiska studier som analyserar hur digital diplomati påverkar internationella förhandlingar och fredsmäklande. Digitala medier både möjliggör och transformerar diplomatin genom att introducera nya verktyg och kommunikationskanaler.  Dessa förändringsprocesser studeras i tre överlappande empiriska områden:

(1) Diplomatisk kommunikation och fredsdiplomati

(2) Kändisdiplomati

(c) "Samhällsorienterad" (public) diplomati

 

Publikationer

Forskargrupp

logga digital diplomacy

 

KARIN AGGESTAM

Pufendorf chair professor, projekt ledare, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

ANNIKA BERGMAN ROSAMOND

Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

CONSTANCE DUNCOMBE

FD, Lektor, School of Social Sciences, Monash University

alicia [dot] fjallhed [at] isk [dot] lu [dot] se (ALICIA FJÄLLHED)

Doktorand, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

ELSA HEDLING

FD, post-doc, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

JAMES PAMMENT

Docent, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

 

Twitter logo
Follow us @dig_diplomacy