Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att bryta sig ur byråkratins järnbur: Politiska program för administrativ förenkling

Vad kan vi lära oss om byråkratisering genom att studera politiska försök att minska byråkratin?

Finansieras av Forte (forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd)

Varför framstår politiska försök att minska byråkratin som så ineffektiva? Trots de senaste decenniernas reformer för att ersätta byråkratiska organisationer med marknader, nätverk eller New Public Management, tycks samhället vara mer byråkratiserat än någonsin. Olika forskare menar att vi lever i ett ”granskningssamhälle” (Power 1999), ett ”administrationssamhälle” (Forssell & Westerberg 2014), eller en tidsålder av ”total byråkrati” (Graeber 2015).

Detta tvååriga postdoc-projekt närmar sig detta mysterium utifrån en idé om att det är något som brister i vårt nuvarande sätt att tänka kring byråkratin och dess problem som hindrar oss från att komma fram till mer effektiva lösningar. I ett försök att bryta sig ur ”byråkratins järnbur" syftar detta projekt till att föra samman gamla och nya teorier om byråkrati, med empiriska studier av politiska program för så kallad administrativ förenkling som för närvarande genomförs av regeringar över hela världen i syfte att eliminera onödiga eller ineffektiva regler.

Projektet söker svar på två övergripande forskningsfrågor: 1) Vad kan vi lära oss om rådande försök att åstadkomma administrativ förenkling genom att placera dem i en historisk och teoretisk kontext av tidigare byråkratikritik? 2) Vad kan vi i sin tur lära oss om byråkratins natur genom att studera rådande försök till administrativ förenkling?

Projektet består av tre delstudier: 1) en analys av äldre och samtida teoretisk litteratur om byråkrati i syfte att utveckla ett nytt teoretiskt ramverk, 2) en studie av vad som kan definieras som en internationell diskurs om administrativ förenkling för att förstå vilka dominerande idéer som formar politiska program på nationell nivå, 3) en studie av politiska försök till administrativ förenkling i Sverige för att studera de praktiska effekterna av nuvarande sätt att närma sig problemet med administrativ överbelastning.

Syftet med dessa tre studier är att försöka hitta nya infallsvinklar på byråkratins problem och lösningar som förhoppningsvis kan bidra till arbetet för ett mer hälsosamt och hållbart samhälle och arbetsliv.