Freds- och konfliktstudier

Freds- och konfliktstudier bedriver flervetenskaplig forskning i syfte att fördjupa kunskap om krig, konflikthantering och fredsbyggande.

Forskargruppen har flera pågående projekt som brett fokuserar på problem som berör konfliktanalys, demokrati, intervention. etik, krig, fredsdiplomati, fredsbyggande, säkerhet, försoning, identitet, konfliktlösning, genus och fredsförhandlingar.

Forskarna analyserar både globala mönster, länder och regioner såsom Västra Balkan, Asien, Europeiska unionen, Ryssland, Västafrika, Mellanöstern, Nordirland, Sverige och Danmark.

Kontakt: Roxanna Sjöstedt (roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se)