Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsgruppen Politiska idéer i historisk kontext

I forskningsgruppens fokus står de politiska idéernas historia och utveckling.

Gruppen befinner sig i fältet intellektuell historia. Öppen för en mångfald teman är syftet att studera politiska idéer i deras historiska kontext, samt de historiska betingelser som präglar rådande debatter inom politisk teori och internationella relationer.

Läsningar i gruppen kommer att bestå av såväl sekundärlitteratur inom fältet intellektuell historia, som primärlitteratur som berör specifika politiska idéer och deras kontext. Gruppen välkomnar också originalbidrag från dess medlemmar.

Gruppen möts en gång i månaden. Gruppen håller också däremellan mellansessioner, där de som vill kan fördjupa sig i de teman som avhandlats.

Daniel Gustafsson
E-post: daniel [dot] gustafsson [dot] 3308 [at] svet [dot] lu [dot] se

Sindre Gade Viksand
E-post: sindre [dot] gade_viksand [at] svet [dot] lu [dot] se

Jens Bartelson
E-post: jens [dot] bartelson [at] svet [dot] lu [dot] se

Annika Bergman Rosamond
E-post: annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Agustín Goenaga
E-post: agustin [dot] goenaga [dot] 7863 [at] svet [dot] lu [dot] se

Martin Hall
E-post: martin [dot] hall [at] svet [dot] lu [dot] se

Maria Hedlund
E-post: maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se

Karl Holmberg
E-post: karl [dot] holmberg [at] svet [dot] lu [dot] se

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se

Caroline Karlsson
E-post: caroline [dot] karlsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Thorsteinn Kristinsson
E-post: thorsteinn [dot] kristinsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Juliane Liebsch
E-post: juliane [dot] liebsch [at] svet [dot] lu [dot] se

Anthoula Malkopoulou
E-post: anthoula [dot] malkopoulou [at] svet [dot] lu [dot] se

Mathieu Mignot
E-post: mathieu [dot] mignot [at] svet [dot] lu [dot] se

Dalia Mukhtar-Landgren
E-post: dalia [dot] mukhtar-landgren [at] svet [dot] lu [dot] se

Moira Nelson
E-post: moira [dot] nelson [at] svet [dot] lu [dot] se

Patrick Nitzschner
E-post: patrick [dot] nitzschner [at] svet [dot] lu [dot] se

Aslı Nur Düzgün
E-post: asl_nur [dot] duzgun [at] svet [dot] lu [dot] se

Simon Stattin
E-post: simon [dot] stattin [at] svet [dot] lu [dot] se

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se

Lars Vetle Handeland
E-post: lars_vetle [dot] handeland [at] svet [dot] lu [dot] se

Metodologi


Session 1: Tisdag 23/11 kl 10:15-12:00 (Ed 366)

 • Quentin Skinner. "Meaning and Understanding in the History of Ideas." History and Theory 8, no. 1 (1969): 3-53
 • Michelle T. Clarke, “The Mythologies of Contextualism: Method and Judgment in Skinner’s Visions of Politics.” Political Studies 61 (2013): 767-783
   

 Zoon Politikon and its Encounter with Nature (Januari-Mars 2022)


Session 1: Fredag 21/1, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Becker, Anna. "On Women and Beasts: Human-Animal Relationships in Sixteenth-Century Thought." In Studies in Global Animal Law, edited by Anne Peters, 25-35. Berlin: Springer, 2020.
 • Becker, Anna. "Gender in the History of Early Modern Political Thought." The Historical Journal 60, no. 4 (2017): 843-63.
 • Brett, Annabel. "Rights of and over Animals in the Ius Naturae Et Gentium (Sixteenth and Seventeenth Centuries)." In Studies in Global Animal Law, edited by Anne Peters, 17-25. Berlin: Springer, 2020.
   

Mellansession: Fredag 4/2, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Brett, Annabel S. Changes of State: Nature and the Limits of the City in Early Modern Natural Law. Princeton: Princeton University Press, 2011
   

Session 2: Fredag 18/2, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Anthony Pagden. “Dipossessing the barbarian: the language of Spanish Thomism and the debate over the property rights of the American Indians” in 1987. The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe. Anthony Pagden (ed). Cambridge: Cambridge University Press
   

Mellansession: Fredag 4/3, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Suárez, Francisco. "A Treatise on Laws and God the Lawgiver, Book III" Translated by Gwladys L. Williams, Ammi Brown, John Waldron and S.J Henry Davis. In Selections from Three Works, edited by Thomas Pink. Indianapolis: Liberty Fund, 2014.
   

Session 3: Fredag 18/3, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Francis de Vitoria. "On the American Indians (De Indis)" in Anthony Pagden (ed) 1991. Vitoria: Political Writings. Cambridge University Press
   

Mellansession: Fredag 1/4, 13:15-14:30 (Ed 367)

 • Francis de Vitoria. "On Civil Power (De potestate ciuili)" in Anthony Pagden (ed) 1991. Vitoria: Political Writings. Cambridge University Press