Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare med råd i samband med ansökningar till externa finansiärer.

Till detta ändamål sprider forskarrådet fortlöpande information om finansieringsmöjligheter, samt läser och kommenterar utkast till ansökningar. Forskarrådet har även till uppgift att rapportera om institutionens forskning till fakultetens forskningskommitté, organisera forskningsinternat, bereda svar på remisser i forskningsrelaterade frågor, samt att formulera och följa upp institutionens forskningsstrategi i samspel med forskarkollegiet, institutionsledning och övriga medarbetare. Forskarrådet fungerar även som beredningsinstans vad gäller den interna nomineringen till stipendier såsom Pro Futura, Wallenbergstiftelsen och Vetenskapsrådets excellensprogram.

 

Rådets ledamöter under 2018-2020:

 

Anders Uhlin (sammankallande)

Karin Aggestam

Augustin Goenaga

Kristina Jönsson

Catarina Kinnvall

Åsa Knaggård

Jan Teorell

Doktorandrepresentant att utses av Doktorandrådet.

 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten