Forskarstudier

Doktorera och bli en viktig del av forskningen

På dessa sidor beskrivs översiktligt vad forskarutbildningen innebär och vilka moment den innefattar.

 

Böcker som står i en rad.

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter.

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet. Vid institutionen arbetar ett trettiotal doktorander, och vi tar normalt in nya doktorander en gång om året. Mer information finner du på de följande sidorna.

Studierektor forskarutbildningen

Fariborz Zelli

E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se