The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Professor Emeritus

Wilhelm Agrell

Kontinentaldrift i svensk - säkerhetspolitik efter 2001

Author

  • Wilhelm Agrell

Summary, in Swedish

Terroristattackerna i USA den 11 september 2001 fick inga omedelbara och genomgripande konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitik. Det av George W. Bush deklarerade kriget mot terrorismen uppfattades inte primärt som ett svenskt säkerhetsproblem eller något som direkt berörde svenska säkerhetsintressen. Sverige betraktade sig fortfarande huvudsakligen som en åskådare, inte som en medagerande och ännu mindre som en måltavla. Denna självbild och omvärldsuppfattning kom dock stegvis att förändras, inte minst till följd av 11 septemberattackernas indirekta effekter på den internationella politiken, folkrätten och konfliktmönstren. Sverige kunde här, lika lite som någon annan, hissa neutral flagg och undgå konfliktprocessens malströmmar på det sätt man strävat efter att göra under andra världskriget och det kalla kriget. Det fanns inte heller någon entydig politisk vilja att längre stå utanför, att stänga dörren till en ond och farlig värld. På de tio år som förflutit sedan 2001 har Sverige genomgått en process som kanske bäst kan beskrivas som en slags säkerhetspolitisk kontinentaldrift – en avgörande och övergripande förändring som kommit successivt och utan tydliga omslagspunkter och synliggjorda beslut. Här ligger också det huvudsakliga problemet, att svensk säkerhetspolitisk praxis förändrats utan att de säkerhetspolitiska föreställningarna i samhället i motsvarande grad följt med. Detta har framförallt kommit att visa sig i samband med innebörden av den svenska Afghanistan-insatsen och i varseblivande av reella terroristhot mot personer och objekt i Sverige och de andra skandinaviska länderna.

Department/s

  • Research Policy Institute (RPI)

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

105-113

Publication/Series

Internasjonal Politikk

Volume

70

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Topic

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0020-577X