The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Stina Melander

Stina Melander

Senior Lecturer

Stina Melander

Tjänstemän hanterar förändringar : - kampen mot ohälsan i nytt ljus

Author

  • Stina Melander

Summary, in Swedish

Artikeln berör problematiken om hur tjänstemän reagerar på förändringar i sin yrkesroll. Som specifikt fall används kampen mot ohälsan och Försäkringskassans handläggare. Författaren, Stina Hall, är doktorand vid Lunds universitet i ämnet statsvetenskap. Studien som redovisas är en del av ett större projekt om tjänstemannaroller i förändring.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2003

Language

Swedish

Pages

178-178

Publication/Series

Socialmedicinsk tidskrift

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift

Topic

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0037-833X