Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Researcher

Roger Hildingsson

Ursäkta, men hur löd klimatfrågan?

Author

 • Sebastian Garczyna Johansson
 • Roger Hildingsson

Editor

 • Marianne Hall
 • Ingela Björck

Summary, in Swedish

Klimatomställning ses av många som en väg ut ur den hotande klimatkrisen. Problemet är bara att klimatomställning inte är ett entydigt begrepp, varför det i klimatdebatten förekommer olika uppfattningar om hur genomgripande samhällsförändringar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen. Somliga ser en radikal omställning av de ekonomiska och politiska systemen som en nödvändighet, medan andra ser stegvisa reformer inom ramarna för den befintliga ordningen som en möjlig väg framåt. Vad detta innebär för klimatpolitiken diskuteras av statsvetarna Sebastian Garczyna Johansson och Roger Hildingsson.

Department/s

 • Department of Political Science
 • Miljöpolitik-lup-obsolete
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2013

Language

Swedish

Pages

29-44

Publication/Series

15 nedslag i klimatforskningen: Dåtid Nutid Framtid

Document type

Book chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Political Science

Status

Published

Project

 • Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

Research group

 • Miljöpolitik-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-637-2338-4