The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roger Hildingsson, photo.

Roger Hildingsson

Researcher

Roger Hildingsson, photo.

Intervjustudie om förutsättningar för nollutsläpp i den svenska basindustrin

Author

 • Roger Hildingsson
 • Jamil Khan
 • Annica Kronsell

Summary, in Swedish

I denna rapport presenteras resultaten av den intervjustudie och efterföljande fokusgruppsdiskussion som vi genomfört inom ramen för forskningsprojektet Green Industrial Transitions (GIST, www.gist2050.com). Forskningsprojektets huvudsyfte är att studera förutsättningarna för en omställning till nollutsläpp av koldioxid inom den svenska basindustrin samt analysera strategier, åtgärder och styrmedel som kan bidra till grön industriell omvandling. Under hösten 2016 genomfördes 30 semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom industri, politik, myndigheter och intresseorganisationer, som valdes ut för att representera hela sektorn på ett rättvisande sätt. Frågorna i intervjustudien handlade om klimatstyrning av basindustrin idag, möjligheter till en omställning till nollutsläpp och hur styrningen behöver utvecklas.

Department/s

 • Environmental and Energy Systems Studies
 • Department of Political Science
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2017-12

Language

Swedish

Publication/Series

Miljö- och energisystems rapportserie

Issue

106

Document type

Report

Publisher

Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet

Topic

 • Social Sciences
 • Engineering and Technology

Keywords

 • Klimatpolitik
 • industri
 • nollutsläpp
 • omställning

Status

Published

Project

 • Grön samhällsutveckling – industri och energisystem i omvandling” med diarienummer 2013-006392

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-86961-32-9