Photo of Petrus Olander.

Petrus Olander

Postdoctoral fellow

Photo of Petrus Olander.

Med ansvar för frågor om val : En studie av de kommunala valnämndernas organisering & administration av de allmänna valen 2010 och omvalen 2011

Author

  • Stefan Dahlberg
  • Petrus Olander

Topic

  • Political Science

Status

Published