The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Niklas Altermark

Niklas Altermark

Associate professor

Niklas Altermark

Men sen då...? : En forskningsöversikt om barncanceröverlevares livsvillkor i en fragmaterad välfärd

Author

  • Mikael Mery Karlsson
  • Niklas Altermark

Summary, in Swedish

Ungefär 7 av 10 som överlever barncancer drabbas av sena komplikationer och bestående funktionsnedsättningar. Exempelvis är förvärvade hjärnskador, kognitiva funktionsnedsättningar, nedsatt immunförsvar och psykisk ohälsa vanligt. Men kunskapen om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare är begränsad. Nu vill Barncancerfonden se mer forskning på området och politiska åtgärder för att förbättra livskvaliteten för barncanceröverlevare.

I en forskningsöversikt framtagen av forskarna Niklas Altermark och Mikael Mery Karlsson på uppdrag av Barncancerfonden står det klart att barncanceröverlevare kan stöta på stora problem, både på arbetsmarknaden och vid behov av stöd från socialförsäkringarna. Dessutom är det tydligt att kunskapsluckorna om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare är stora.

Sammantaget visar analysen av den tidigare forskningen:
att barncanceröverlevare i Skandinavien har högre risk för arbetslöshet jämfört med personer som saknar en historia av barncancer
att barncanceröverlevare i Skandinavien behöver stöd från socialförsäkringssystemet i betydligt större utsträckning än personer som saknar en historia av barncancer
att canceröverlevare har sämre ekonomi än personer utan en historia av cancer.

Department/s

  • Department of Gender Studies
  • Department of Political Science

Publishing year

2022-06-05

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Barncancerfonden

Topic

  • Cancer and Oncology
  • Political Science

Status

Published