The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doctoral Student

Mi Lennhag

Vad händer med Ryssland efter Putin?

Author

 • Mi Lennhag
 • Vilhelm Konnander

Summary, in Swedish

Putin lever inte för evigt, men dagens Ryssland är uppbyggt kring Putin som ledaren. Sovjettidens så kallade ”kremlologi” – att omvärlden spekulerar och ibland försöker tyda tecken som inte finns – kan märkas även i dag. Det är väldigt svårt att föreställa sig Ryssland om fem år, både för ryssar och för andra, skriver Mi Lennhag, Östeuropaexpert vid Lunds universitet och Vilhelm Konnander, säkerhetskonsult.

Department/s

 • Department of Political Science

Publishing year

2019-12-28

Language

Swedish

Publication/Series

Göteborgs-Posten

Document type

Newspaper article

Publisher

Tidningsaktiebolaget Stampen

Topic

 • Political Science

Keywords

 • Ryssland
 • Vladimir Putin
 • Östeuropa
 • Konstitutionell rätt
 • Mänskliga rättgheter
 • Russia
 • Vladimir Putin
 • Eastern Europe
 • constitutional law
 • Human Rights

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9345