Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doctoral student

Mi Lennhag

Introduktion - Fyra aktuella frågor. Språket, aktivismen, korruptionen och "splittringen"

Author

  • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

10TAL nr 17/18 Ukraina är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. Vi pre­sen­te­rar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

10-TAL Ukraina : Världsunikt dubbelnummer om Ukraina

Volume

nr 17/18

Document type

Book chapter

Publisher

10tal

Topic

  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • General Literature Studies
  • History

Status

Published