The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doctoral Student

Mi Lennhag

Introduktion - Fyra aktuella frågor. Språket, aktivismen, korruptionen och "splittringen"

Author

  • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

10TAL nr 17/18 Ukraina är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. Vi pre­sen­te­rar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

10-TAL Ukraina : Världsunikt dubbelnummer om Ukraina

Volume

nr 17/18

Document type

Book chapter

Publisher

10tal

Topic

  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • General Literature Studies
  • History

Status

Published