The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doctoral Student

Mi Lennhag

En tänkbar händelseutveckling i Ryssland 2013

Author

  • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

Den 14 januari började det nya året enligt den rysk-ortodoxa julianska kalendern. Vad kan man då anta att år 2013 kommer innebära för Ryssland och ryssarna? Spekulerande är en vansklig syssla, men jag ska ändå försöka skissa ett tänkbart scenario. Texten nedan är alltså en personlig reflektion över de tendenser man kan se i Ryssland just nu, och vad dessa skulle kunna innebära för utvecklingen under den närmaste tiden.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2013-01-17

Language

Swedish

Publication/Series

Världen Österut

Document type

Journal article

Topic

  • Political Science

Status

Published