The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karin Aggestam

Karin Aggestam

Professor | Director of CMES | Scientific Coordinator of MECW

Karin Aggestam

Teoritraditioner om rättfärdiga krig

Author

  • Karin Aggestam

Editor

  • Karin Aggestam

Summary, in English

Rättfärdigande av krig har i alla tider varit ett centralt inslag i internationell politik. Kan militärt våld rättfärdigas? För vilka ändamål kan militära interventioner legitimeras? Hur rättfärdigas humanitära interventioner? Med vilka etiska kriterier försvaras krigen i Afghanistan, Irak och Israel-Palestina? Dessa är några av de många intressanta frågor som behandlas i denna bok.Antologin utgår ifrån en flervetenskaplig ansats i vilken folkrättsliga, historiska, teologiska och politiska diskurser lyfts fram av framstående forskare inom respektive ämne. Den innehåller också flera empiriska analyser om rättfärdigande av krig inom islam, i USA och Israel.Boken vänder sig till alla som är intresserade av frågor om krig och fred, samt studenter och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2004

Language

English

Publication/Series

(O)Rättfärdiga Krig

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Political Science

Keywords

  • Internationell politik

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-02747-8