The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johannes Stripple

Johannes Stripple

Associate Professor | Senior Lecturer | Principal Investigator BECC

Johannes Stripple

Att forma och leda excellenta forskningsmiljöer: The Middle East in the Contemporary World (MECW). En rapport inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet Morgondagens forskningsledare, 2011–2012, vid Lunds Universitet

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Jutta Haider
 • Helena Sandberg
 • Johannes Stripple
 • Johan Östling

Summary, in Swedish

Föreliggande rapport behandlar den strategiska forskningsmiljön The Middle East in the Contemporary World (MECW), vid Lunds universitet. Rapporten utgör delrapport II inom ramen för ett projektarbete som deltagarna i programmet Morgondagens forskningsledare genomför 2011–20122. Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för hur komplexa och strategiskt viktiga forskningsmiljöer kan struktureras och ledas. Rapporten ska lyfta fram miljöns styrkor, men också vara en kritisk granskning av densamma samt innehålla förslag till utvecklingsarbete.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • Division of ALM, Digital Cultures and Publishing Studies
 • Media and Communication Studies
 • Department of Political Science
 • History
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

[Publisher information missing]

Topic

 • Information Studies
 • Human Geography

Status

Published