The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Black and white photo of Hanna Bäck. Photo.

Hanna Bäck

Professor

Black and white photo of Hanna Bäck. Photo.

Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?

Author

  • Emma Bäck
  • Hanna Bäck
  • Nils Gustafsson

Summary, in Swedish

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. En särskild uppgift för utredningen är att belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Inom ramen för denna uppgift ska utredningen undersöka ungas förutsättningar att medverka i formella beslutsprocesser och föreslå åtgärder som kan bidra till att ungas inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks.

Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustafsson har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning skrivit en rapport om sociala mediers betydelse för ungas politiska deltagande. Hanna Bäck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Emma Bäck är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och Nils Gustafsson, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Department/s

  • Department of Political Science
  • Department of Strategic Communication

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Regeringskansliet/2014 års Demokratiutredning

Topic

  • Political Science

Keywords

  • political participation
  • political communication
  • youth participation
  • social media

Status

Published