Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren

Senior lecturer

Dalia Mukhtar-Landgren

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Author

 • Dalia Mukhtar-Landgren
 • Alexander Paulsson
 • Lina Berglund-Snodgrass

Editor

 • Jessica Algehed
 • Erica Eneqvist
 • Christian Jensen
 • Jenny Lööf

Summary, in Swedish

Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt pågår det idag en snabb teknikutveckling inom transportområdet och idag sker mycket av innovationsarbetet genom offentligt delfinansierade piloter eller experiment i stadsmiljöer där kommunen ofta ingår som en av de centrala deltagarna. Detta innebär att nationella innovationspolitiska satsningar möter den kommunala planeringen i en gemensam ambition att hitta nya lösningar på vår tids globala klimat- och hållbarhetsutmaningar. I litteraturen talas det till och med om en ny styrform – experimental governance – vars syfte är att främja, eller till och med påskynda, en mer hållbar utveckling med hjälp av piloter, experiment och andra typer av försöksverksamheter. I det här kapitlet undersöker vi vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?

Department/s

 • Department of Political Science
 • Department of Business Administration

Publishing year

2019-12-01

Language

Swedish

Pages

91-112

Publication/Series

Innovation och stadsutveckling: En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

Document type

Book chapter

Publisher

Mistra

Topic

 • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-89049-08-6