Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile picture of Åsa Knaggård. Photo.

Åsa Knaggård

Associate professor

Profile picture of Åsa Knaggård. Photo.

Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald

Author

 • Maria von Post
 • Johan Ekroos
 • Johanna Alkan Olsson
 • Åsa Knaggård
 • Ola Olsson
 • Anna S. Persson
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Det svenska arbetet med att skapa en grön infrastruktur syftar till att bevara biologisk mångfald, gynna ekosystemtjänster och stärka ekosystemens resiliens mot exempelvis klimatförändringar. Inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) har vi undersökt de teoretiska förutsättningar och praktiska utmaningar som finns när det gäller att använda grön infrastruktur för att ta ett landskapsperspektiv på bevarandearbetet, och för att skapa samverkan mellan olika landskapsaktörer i detta arbete.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Department of Political Science
 • Biodiversity
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2020-06

Language

Swedish

Volume

7

Document type

Other

Publisher

BECC policy brief

Topic

 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Project

 • The making of green infrastructure as a policy tool for biodiversity conservation

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science