Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elsa Hedling

Elsa Hedling

Postdoc

Elsa Hedling

Blending Politics and New Media : Mediatized Practices of EU Digital Diplomacy

Författare

 • Elsa Hedling

Summary, in Swedish

Denna avhandling utforskar relationen mellan politik och nya medier genom en studie av digital diplomati i den Europeiska utrikestjänsten (EEAS) 2011-2017. Den belyser hur en diplomatisk organisation internaliserar medielogik. Traditionella ansatser utgår ofta från att medielogiken tar över den politiska logiken. I denna avhandling betonas istället betydelsen av politisk kontext, dess aktörer och praktiker. Detta innebär en politikcentrerad ansats till politikens medialisering där medialisering ses som en interinstitutionell process. Avhandlingen hävdar vidare att denna process bäst studeras genom att uppmärksamma dagliga praktiker som i olika utsträckning vittnar om blandade logiker. Genom en studie av EUs digitala diplomati undersöks hur praktiker av digital diplomati har utvecklats och hur utövarna talar om dessa praktiker.

Det empiriska materialet består av 23 informantintervjuer genomförda i Bryssel, dokument, nyhetsbrev och observationer på sociala medier. Studien analyserar utvecklingen av digital diplomati i den Europeiska utrikestjänsten genom tre nedslag som illustrerar kriskommunikation under Ukrainakrisen 2013-2014, försök att bemöta rysk desinformation 2015-2016 och kommunikationen av EUs globala strategi efter 2016. Slutsatsen är att politikens medialisering sker genom en interaktion av medielogik (här nya medier) och den politiska kontexten där förväntningar, hot, ledarskap, resurser, kompetens, lärande och individer påverkar praktikerna i vilka nya medier och diplomati blandas.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2018-11-25

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

193

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Nyckelord

 • mediatization
 • public diplomacy
 • digital diplomacy
 • EU
 • EEAS

Status

Published

Handledare

 • Douglas Brommesson
 • Lisbeth Aggestam

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7753-897-4
 • ISBN: 978-91-7753-896-7

Försvarsdatum

19 december 2018

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Eden auditorium, Pardisgatan 5H, Lund

Opponent

 • Alister Miskimmon (Professor)