Elsa Hedling

Elsa Hedling

Postdoc

Elsa Hedling

Albright varnar om demokratins skörhet

Author

  • Elsa Hedling

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2019-12-12

Language

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Utrikesmagasinet

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Utrikespolitiska Institutet, Stockholm

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 2002-746X