Elsa Hedling

Elsa Hedling

Postdoc

Elsa Hedling

The European Citizens' Initiative Stage: A Snapshot of the Cast and Their Acts

Författare

  • Elsa Hedling
  • Anna Meeuwisse

Editor

  • Håkan Johansson
  • Sara Kalm

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen
  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2015

Språk

Engelska

Sidor

210-228

Publikation/Tidskrift/Serie

EU Civil Society. Patterns of Cooperation, Competition and Conflict

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Palgrave Macmillan

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Projekt

  • Beyond the welfare state: Europeanization of Swedish civil society organizations (EUROCIV)

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-1-137-50070-0