Bild på Daniel Gustafsson.
Bild på Daniel Gustafsson.


Jag har tidigare läst Pol Kand- och Masterprogrammet i Statsvetenskap vid Lunds Universitet.