Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren

Universitetslektor

Dalia Mukhtar-Landgren

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Författare

 • Dalia Mukhtar-Landgren
 • Alexander Paulsson
 • Lina Berglund-Snodgrass

Redaktör

 • Jessica Algehed
 • Erica Eneqvist
 • Christian Jensen
 • Jenny Lööf

Summary, in Swedish

Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt pågår det idag en snabb teknikutveckling inom transportområdet och idag sker mycket av innovationsarbetet genom offentligt delfinansierade piloter eller experiment i stadsmiljöer där kommunen ofta ingår som en av de centrala deltagarna. Detta innebär att nationella innovationspolitiska satsningar möter den kommunala planeringen i en gemensam ambition att hitta nya lösningar på vår tids globala klimat- och hållbarhetsutmaningar. I litteraturen talas det till och med om en ny styrform – experimental governance – vars syfte är att främja, eller till och med påskynda, en mer hållbar utveckling med hjälp av piloter, experiment och andra typer av försöksverksamheter. I det här kapitlet undersöker vi vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen

Publiceringsår

2019-12-01

Språk

Svenska

Sidor

91-112

Publikation/Tidskrift/Serie

Innovation och stadsutveckling: En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Mistra

Ämne

 • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-89049-08-6