Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Christer Jönsson

Christer Jönsson

PhD | Professor Emeritus

Christer Jönsson

Politik i globaliseringens tid

Redaktör

  • Christer Jönsson
  • Magnus Jerneck
  • Lars-Göran Stenelo

Summary, in Swedish

Ordet globalisering har blivit vår tids slagord, som försöker fånga olika förändringsprocesser. På de politiska arenorna är globalisering numera ett centralt begrepp, som utmanar invanda föreställningar och suddar ut traditionella gränslinjer mellan nationell och internationell politik, mellan utrikes- och inrikespolitik och mellan säkerhetspolitik, ekonomisk politik och välfärdspolitik. Den här boken riktar sökljuset mot politikens villkor i globaliseringens tid, samtidigt som den erbjuder en introduktion till den digra internationella litteraturen kring globalisering.Är globaliseringens politiska effekter huvudsakligen positiva eller negativa? Innebär globaliseringen att den politiska sfären överskuggas av den ekonomiska sfären, att statens framtid är hotad? Vilka möjligheter och begränsningar innebär globaliseringen för demokratin? Skall EU ses som en aspekt av globaliseringen eller är det istället ett försök att motverka dess effekter? Hur förändrar globaliseringen förutsättningarna för politik och samhälle i Sverige? Det är några av de aktuella frågor, som behandlas i boken.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2001

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • Internationell politik
  • Politisk makt och demokrati

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-44-01850-9