Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Björn Östbring

Björn Östbring

Gästlärare

Björn Östbring

Migrationspolitiska dilemman : Om idealism och realism i liberal politisk teori

Dilemmas of Migration Policy : On Idealism and Realism in Liberal Political Theory

Författare

 • Björn Östbring

Summary, in Swedish

Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skönja att mycket grundläggande normativa föreställningar står mot varandra. En dragkamp mellan å ena sidan en partikularistisk etik och en nationell syn på staten, där de egna medborgarnas intressen och samhällsgemenskap sätter gränser för vilka åtaganden som Sverige kan ha, och å andra sidan en universalistisk etik som fokuserar på mänskliga rättigheter och humanitära behov och som ifrågasätter den nationalstatliga ordningens exkluderande konsekvenser.

I avhandlingen behandlas denna motsättning inom ramarna för liberal politisk teori. Liberalismen antas vanligen vara universalistisk till sin natur, och är således i grunden kritisk till nationalstaters sätt att prioritera vissa människors intressen framför andras på vad som betraktas som moraliskt godtyckliga grunder. Men frågan är inte fullt så enkel. Företrädare för så kallad liberal nationalism argumenterar att både liberal teori och praktik bör acceptera att socialliberala och liberaldemokratiska institutioner förutsätter ett större mått av ömsesidig identifikation, tillit och solidaritet bland samhällets invånare än vad som vore möjligt i en värld organiserad efter universalistiska principer.

Denna skiljelinje inom normativ teori analyseras i avhandlingen i ljuset av en central metateoretisk diskussion inom politisk teori i allmänhet, en diskussion som det senaste decenniet pågått kring idealism och realism som olika utgångspunkter för normativ analys. Avhandlingens övergripande syfte är att belysa hur olika metateoretiska utgångspunkter – synsätt kring syftet med normativ teori, relationen mellan ideal och verklighet och antaganden kring människans och politikens natur – påverkar vilka ideal, institutioner eller handlingar som en normativ teori bedömer som rättfärdiga och önskvärda. På en mer specifik nivå är syftet är att klargöra betydelsen av sådana utgångspunkter i relation till normativ teori om migration och nationalism, och i förlängningen för möjligheten att göra välgrundade ställningstaganden i förhållande till en konkret politisk situation av det slag som flyktingkrisen ställer oss inför.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

195

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • migration
 • asyl
 • nationalstaten
 • liberalism
 • realism
 • idealism
 • politisk teori
 • migration
 • asylum
 • nation state
 • liberalism
 • nationalism
 • realism
 • idealism

Status

Published

Handledare

 • Sara Kalm
 • Björn Badersten

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7753-967-4
 • ISBN: 978-91-7753-966-7

Försvarsdatum

1 mars 2019

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Eden auditorium, Paradisagatn 5H, Lund

Opponent

 • Ludvig Beckman (Professor)