Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Unga partimedlemmar och deras tankar om karriär

Elin Fjellman och Malena Rosén Sundström har skrivit artikeln ”Making a (Political) Career: Young Party Members and Career-Related Incentives for Party Membership”. Artikeln har publicerats i tidskriften Scandinavian Political Studies.

Studien undersöker vilka karriärrelaterade incitament som unga, aktiva partimedlemmar ser samt hur de förhåller dessa till kostnader och fördelar med sitt partimedlemskap. 

Resultatet visar på ett ”superdilemma” för de unga partimedlemmar som kan tänka sig att göra politisk karriär, då de anser att det är viktigt att lämna partiet om dess ideologi avviker från den egna. Det innebär att de måste hålla alternativa karriärvägar öppna, samtidigt som många av dem känner en oro för att deras politiska engagemang gör dem mindre attraktiva för arbetsgivare.

Mer information om artikeln finns på webbplatsen Wiley Online Library

Malena Rosén Sundströms personliga sida