Trovärdighet: ett problem i internationella förhandlingar och i den digitala vardagen

Christer Jönsson har skrivit artikeln ”Revisiting the Problem of Credibility in the Age of Post-Truth”. Artikeln har publicerats i tidskriften ”International Negotiation”.

Trovärdighet (credibility) är ett centralt begrepp i förhandlingsteorin. Det handlar å ena sidan om förmågan att sända trovärdiga budskap till motparten, vilket är en förutsättning för övertalning. Å andra sidan måste förhandlare göra trovärdighetsbedömningar av motpartens budskap: säger de vad de menar, och menar de vad de säger? 

Artikeln försöker sammanfatta förhandlingsteoretikers behandling av trovärdighetsproblematiken och diskuterar vad vi kan lära oss därifrån i den digitala tidsålder där sanning tycks ha blivit förhandlingsbar.

Mer information finns på brill.com

Christer Jönssons personliga sida