Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ska myndigheter styras kollegialt? Det undersöker en ekonom och en statsvetare med data från telekomreglering i 33 länder i Europa

Artikeln undersöker sambandet mellan sättet att organisera så kallade regleringsmyndigheter – i detta fall telekom – och hur effektivt sådan typ av samhälleliga tjänster sprids till medborgarna.

Med utgångspunkt i statsvetenskaplig och ekonomisk forskning diskuterar författarna fördelar och nackdelar med styre som leds främst av en person, jämfört med en kommitté av medlemmar, och drar slutsatsen att den bästa organisationen beror på typen av tjänst och dess marknadsstruktur. Datan kommer från 33 länder i Europa.

Författare: Mats A Bergman, Annika Fredén

Titel på publikationen/artikeln: Collegiality and Efficiency in Bureaucracy  

Länk till artikeln: Collegiality and efficiency in bureaucracy (sagepub.com)