Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sarai-Anne Ikenze har disputerat

Huvudhandledare öppnar disputation i hörsal med sittande försvarare av avhandling samt opponent.
Huvudhandledare Docent Lisa Strömbom, disputerande Sarai-Anne Ikenze samt opponent Professor Nicolas Van De Walle, Cornell University.

Idag har Sarai-Anne Ikenze framgångsrikt försvarat sin avhandling "Policy Choices in African Structural Adjustment: An Exploration of Sectoral Continuity". I den undersöker hon sektoriell kontinuitet inom jordbruks-, utvinnings- och industrisektorerna i tio afrikanska länder söder om Sahara mellan kolonialtiden och strukturanpassningsperioden.

Sektoriell kontinuitet förklaras av inhemska intressen

Ikenze visar att upplåningsregeringarna utövade ett betydande inflytande över det sektoriella beslutsfattandet under strukturanpassningen och att de utnyttjade detta inflytande för att utöva kontinuitet i befintlig produktiv sektorsverksamhet inom ramen för inhemska politiska system som ett sätt att upprätthålla politisk makt och stöd.

Även IMF:s personal förde en politik

Författaren hävdar emellertid också att upplåningsstaterna inte alltid utövade inflytande över sektorspolitiska val och att IMF:s personal i vissa fall utövade en dominerande kontroll över sektorspolitiken. I dessa fall använde IMF:s personal sitt inflytande för att föra en politik med kontinuitet på sektorsnivå och avbrott inom sektorn på grundval av rådande ekonomiska idéer.

Teoretiskt bidrag

Med ovanstående resultat ger avhandlingen ett teoretiskt bidrag i form av en ram på flera nivåer av internationellt beslutsfattande som tar hänsyn till (1) vilka aktörer som dominerade de politiska processerna för strukturanpassning och 2) hur dessa aktörers preferenser påverkade i vilken utsträckning sektoriella politiska val var inriktade på kontinuitet eller förändring.


Läs mer i avhandlingen här (på engelska):

Policy Choices in African Structural Adjustment: An Exploration of Sectoral Continuity

Ikenze, S-A., 2022 Apr 22, Lund: Lund University. 251 p.

Research output: Thesis › Doctoral Thesis (monograph)


Om disputationen

Disputation ägde rum idag 22 april kl. 10:15 i Edens auditorium. Opponent var Professor Nicolas Van De Walle, Cornell University.


Läs mer om Sarai-Anne Ikenzes forskning här:

Sarai-Anne Ikenzes profile in Lund University research portal