Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok om internationella ekonomiska institutioners behandling av klimatfrågor

Jakob Skovgaard har författat boken ”The Economisation of Climate Change –  How the G20, the OECD and the IMF Address Fossil Fuel Subsidies and Climate Finance”. I boken studeras hur internationella ekonomiska institutioner i allt högre grad behandlar klimatfrågor.

De internationella ekonomiska institutionernas medverkan sträcker sig från när IMF:s vd Lagarde går samman med miljöaktivisten David Attenborough till OECD:s kvasi-monopol på klimatfinansieringsstatistik. 

— Det är svårt att föreställa sig en övergång till en klimatvänlig värld där de behåller sin makt och inte seriöst adresserar klimatförändringarna, säger Jakob Skovgaard.

Boken visar hur G20, OECD och IMF behandlade klimatfinansiering och fossila bränslesubventioner som viktiga ekonomiska frågor snarare än miljöfrågor, en dynamik som kallas ekonomisering. Formen på denna ekonomisering skilde sig mellan institutionerna, där IMF gick längst när de argumenterade för att avsaknaden av miljöbeskattning är en subvention, vilket ledde till en uppskattning av globala fossila bränslesubventioner på svindlande 5300 miljarder USD, jämfört med de utvecklade ländernas löfte att mobilisera 100 miljarder dollar i klimatfinansiering.

Boken är utgiven av Cambridge University Press, och den finns både som inbunden och open access.

Mer information om boken finns på cambridge.org

Jakob Skovgaards personliga sida