Ny artikel om legitimitet och internationella organisationer

Magdalena Bexell, Kristina Jönsson och Nora Stappert har publicerat en artikel i Journal of International Relations and Development. 

I artikeln undersöks hur internationella organisationer väljer ut grupper för legitimering av sin verksamhet. Organisationernas urval visar vilka gruppers åsikter de tillmäter betydelse och vilken typ av kritik de tar på allvar.  

Hela artikeln på link.springer.com

Kristina Jönssons personliga sida

Magdalena Bexells personliga sida