Ny artikel av Catarina Kinnvall

Catarina Kinnvall har, tillsammans med Pasko Kisić Merino och Tereza Capelos, publicerat ett kapitel med titeln ‘Getting inside ‘the head’ of the far right: Psychological responses to the socio-political context’.

Artikel är publicerad i Researching the Far Right: Theory, Method and Practice, edited by Stephen D. Ashe, Joel Busher, Graham Macklin and Aaron Winter, published by Routledge.

Researching the Far Right samlar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap för att diskutera de metodologiska, etiska, politiska, personliga, praktiska och professionella frågor och utmaningar som uppstår när man forskar på högerextrema partier, deras valstöd och proteströrelser.

Hela artikeln på.routledge.com

Catarina Kinnvalls personliga sida