Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny artikel av Annika Bergman Rosamond och Catia Gregoratti

Annika Bergman Rosamond och Catia Gregoratti har nyligen publicerat artikeln “Neoliberal turns in global humanitarian governance: corporations, celebrities and the construction of the entrepreneurial refugee woman” i tidskriften  Journal of Humanitarian Affairs (Manchester University Press), 2: 3, 2021.

Denna artikel undersöker hur flyktingorganisationer och andra humanitära aktörer befrämjar kvinnors självtillit och oberoende genom entreprenörskap och yrkesutbildning, vilket kan betraktas som ett nyliberalt mantra. Artikeln fokuserar på  kändisaktivism och humanitära insatser såsom IKEA:s partnership med stiftelsen Jordan River Foundation och världskändisen Angelina Jolies stöd för projektet RefuSHE i Kenya. Båda initiativen söker befrämja flyktingkvinnors och flickors säkerhet, försörjning och oberoende  genom entreprenörskap.Artikeln baseras på postkolonial feministisk forskning samt Carol Bacchis ”what is the problem represented to be (WPR)” diskursiva ramverk.   

Läs artikeln på manchesteropenhive.com

Annika Bergman Rosamonds personliga sida

Catia Gregorattis personliga sida