Nina Wiléns senaste artikel är nu tillgänglig på International Affairs

I den här artikeln vänder Nina Wilén på argumentet om ett ‘added value' som ofta används i policy cirklar för att öka antalet kvinnliga FN-soldater, och skriver att det riskerar att omvandlas till en “added burden” som enbart bärs av de kvinnliga soldaterna, och därmed bidrar till minskad jämställdhet och en förstärkning av genus stereotyper.